Ján Masný

starosta obce

Anton Červenec

zástupca starostu obce


Komisia na ochranu verejného poriadku:

Meno Funkcia
Vladimír Babušík predseda
Alžbeta Dobroňová člen
Jaroslav Hvizdák člen

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Meno Funkcia
Martin Capanda predseda
Anton Červenec člen
Juraj Randa
člen