Ľudia využívajú oheň od nepamäti. Pokiaľ ho majú pod kontrolou je ich dobrým pomocníkom, keď sa však spod kontroly vymkne je nemilosrdným, pustošiacim a ničiacim živlom.

Preto si ľudia začali už v minulosti uvedomovať, že brániť sa proti nemu môžu len spoločne. Aj v našej obci sa preto občania rozhodli združiť sa, založiť z radov dobrovoľníkov hasičský zbor a takto spoločne čeliť hrozbe veľkého ohňa v obci.

História DHZ v Paštinej Závade

Prvá písomná zmienka, ktorá sa zachovala v starej členskej knihe je z roku 1924 kde pod dátumom 25.11.1924 nachádzame záznamy o prvých dobrovoľných hasičoch, mohli by sme ich teda nazvať aj zakladajúcimi členmi. V tomto roku mal hasičský zbor 21 nasledovných členov:

Meno Vstup do DHZ Funkcia (od – do)
Juraj Rašovec 25.11.1924 predseda 25.11.1924 – 11.03.1928
Ján Decký 25.11.1924 veliteľ 25.11.1924 – 31.12.1925
Florián Krkoška 25.11.1924 tajomník 25.11.1924 – január 1928
Karol Ballay 25.11.1924 pokladník 25.11.1924 – 11.03.1928
Stanislav Zelník 25.11.1924 člen
Emil Hvizdák 25.11.1924 člen
Kornel Závadský 25.11.1924 člen
Juraj Pekarik 25.11.1924 člen
Cyril Miko 25.11.1924 člen
Gašpar Kada 25.11.1924 člen
Cyril Kada 25.11.1924 člen
Imrich Drdák 25.11.1924 člen
Adolf Krajči 25.11.1924 člen
Cyril Krajči 25.11.1924 člen
Štefan Habáň 25.11.1924 člen
Móric Decký 25.11.1924 člen
Metod Decký 25.11.1924 člen
Matúš Babušík 25.11.1924 člen
Jozef Čakánek 25.11.1924 člen
Blažej Lovásik 25.11.1924 člen
Štefan Rašovec 25.11.1924 člen

 

Viac z histórie DHZ Paština Závada

 

Ušľachtilá práca hasičov začala postupne priťahovať ostatných občanov a rady hasičov sa rozširovali. Do DHZ postupne vstúpili:

Meno Vstup do DHZ Funkcia (od – do)
Jozef Holčák 03.02.1926 veliteľ od roku 1928, od 1928 tajomník
Eugen Katrušík  11.03.1928  bol trubačom
Ľudovít Rašovec  11.03.1928  30.04.1946 bol zvolený za podveliteľa
Jozef Capanda  17.04.1932
Filip Habáň  09.06.1940  bol trubačom
Blažej Decký  09.06.1940
Dionýz Ballay  27.06.1943  bol zvolený za pokladníka
Jozef Klimo  27.06.1943
František Hvizdák   27.06.1943
Ján Konečný   27.06.1943
Štefan Hudec   27.06.1943
Justín Krkoška   27.06.1943
Rudolf Krajči   27.06.1943
Vinco Babušík   27.06.1943
Stanislav Zelník   27.06.1943

Po trojročnej odmlke v roku 1946 pribúdajú do DHZ ďalší 13 noví členovia a niektorí zo starších ostávajú ako čestní členovia.

V roku 1946 boli zapísaní: Karok Závadský, Matej Krkoška, Jozef Babušík, Peter Decký, Anton Rašovec, František Kahát, František Rašovec, Viktor Decký, Ondrej Katrušík, Jozef Sluka, Jozef Decký ml., Jozef Decký st., Jozef Rašovec.

V roku 1952 v júni boli ďalej zapísaní: Cyril Krajči, Valent Krajči a Jozef Capanda.

V roku 1955 mal DHZ Paština Závada podľa záznamov v knihe, ktorá sa zachovala 18 aktívnych členov. Žiaľ od tohto roku až do roku 1967 sa nám záznamy nepodarilo získať, takže o tomto období nemáme žiadnu štatistiku.

V roku 1967 pracuje v DHZ 21 členov, z ktorých niektorí sú ešte dodnes čestnými členmi ako p. Ľudovít Ballay, p. Gašpar Krajči, p. Ivan Krkoška, p. Anton Capanda, p. Vladimír Decký a p. Štefan Hvizdák.

Prehľad štatistiky členstva od roku 1967 je nasledovný:

 • 1967 – 1974 – 21 členov
 • 1974 – 1975 – 21 členov
 • 1976 – 1977 – 21 členov
 • 1978 – 1982 – 21 členov
 • 1983 – 1984 – 18 členov
 • 1985 – 23 členov
 • 1986 – 25 členov
 • 1987 – 30 členov
 • 1988 – 34 členov
 • 1989 – 1991 – 25 členov
 • 1992 – 1995 – 25 členov
 • 1999 – 31 členov

 

Súčasnosť DHZ v Paštinej Závade

V súčasnosti má hasičský zbor 30 členov.

V roku 2007 prebehla reorganizácia dobrovoľného hasičského zboru a vytvorilo sa nové hasičské družstvo, ktoré tvoria mladý chalani z obce.

Títo berú hasičstvo nie ako povinnosť, ale záľubu a tomu zodpovedá aj účasť na okrskových a pohárových športových súťažiach, ktorá od určitej doby dosť stagnovala.

Okrem súťaží sa činnosť hasičského zboru orientuje na oblasti, ktoré vyplývajú z jej poslania. Dobrovoľní hasiči vykonávajú v súlade so Zákonom o ochrane pred požiarmi, preventívne požiarne prehliadky v rodinných domoch a podnikateľských subjektoch v obci Paština Závada, starajú sa o dobrý stav požiarnej techniky, vykonávajú jej pravidelnú kontrolu, údržbu a opravy.

V posledných rokoch sa zvýšila činnosť DHZ aj v kultúrnej a spoločenskej oblasti. Členovia hasičského zboru sú tí, ktorí neúnavne a ochotne pomáhajú v obci pri všetkých brigádach. Vo veľkej miere pomohli a podiel ich práce vidieť hlavne na oddychovej zóne v Jašterovej, kde odpracovali množstvo brigádnických hodín. Ich nemalou zásluhou je aj to, že máme zrekonštruovaný kultúrny dom a sociálne zariadenia, kde sa taktiež zúčastňovali brigád v hojnom počte. V roku 2010 to boli zas hasiči, ktorí pomáhali budovať detské ihrisko pre našich najmenších. Mladí chalani sú hlavnými aktérmi organizovania fašiang v obci a je veľmi chvály hodné, že sa pokúšajú získať financie aj účasťou na rôznych brigádach.

Činnosť DHZ v Paštinej Závade momentálne riadi výbor v tomto zložení:

Meno Funkcia
Martin Capanda predseda
Milan Hvizdák tajomník
Juraj Randa veliteľ
Vladimír Babušík, Ján Mihálek strojníci
Ing. Štefan Babušík pokladník
Jaroslav Hvizdák preventivár
Viac zo súčasnosťi DHZ Paština Závada

 

Technická výzbroj a výstroj DHZ v Paštinej Závade

Dobrovoľný hasičský zbor v obci Paština Závada má vo svojom vlastníctve:

 • Automobil VW Transporter, ktorý sme zakúpili v roku 2011 z finančných prostriedkov získaných z predaja skriňovej PRAGY  RN z roku 1951,
 • Prenosnú požiarnu striekačku PS 12 – staršiu,
 • Prenosnú požiarnu striekačku PS 12 – novú,  ktorá bola zakúpená z finančných prostriedkov získaných z dotácie z MV SR v roku 2012,
 • DHZ Paština Závada má vo svojom vlastníctve taktiež všetku potrebnú techniku a výstroj, či už na svoju zásahovú alebo športovú činnosť.

Zásahová činnosť DHZ v Paštinej Závade

Členovia dobrovoľného hasičského zboru zasahovali mnoho krát, zachránili veľké hodnoty, či už na majetkoch obyvateľov obce alebo spoločnosti. Nakoľko sa z minulosti nezachovali žiadne štatistiky zásahov spomenieme len niektoré z blízkej minulosti:

 • r. 1987 požiar rodinného domu, lokalizovanie požiaru a zabezpečenie nerozširovania do príchodu pomoci profesionálov z Bytče a Žiliny,
 • požiar v lesných porastoch v rokoch 1979, 1981 a 1985, kedy hasiči spolu s profesionálnym tímom pracovali na odstraňovaní, lokalizácii a zabezpečovaní nerozširovania požiaru počas dvoch dní a jednej noci,
 • v roku 2011 pomohli privolaným profesionálom pri lokalizácii a následnej likvidácii vzniknutého požiaru na lesnom poraste v dolnej časti obce v lokalite „Závoz“,
 • v roku 2012 dobrovoľní hasiči zasahovali v obci 3 x  a to 2 krát  pri vzniknutom požiari  v mesiaci máj kedy horel  lesný porast v miestnej časti „Medziskálie“ a v mesiaci september taktiež pri požiari lesného porastu v katastri obce smerom „Na Lány“, kedy sa vo veľkej miere pričinili o to, aby sa požiar nerozšíril na obrovskú plochu a nezanechal po sebe katastrofálne následky.

Športová činnosť DHZ v Paštinej Závade

V minulosti, ale aj teraz sa členovia DHZ zúčastňovali a zúčastňujú súťaží, či už okrskových, alebo rôznych pohárových súťaží, ktoré organizujú jednotlivé obce. Požiarne mužstvo z našej obce sa umiestňovalo na týchto súťažiach na popredných miestach v niektorých rokoch aj v rámci okrsku. Dôkazom sú rôzne trofeje a poháre, ktoré zdobia pracovňu starostky obce na obecnom úrade.

V roku 2010 sa po dohode všetkých starostov a predsedov DHZ z obcí nášho okrsku č.1 obnovila tradícia organizovania súťaže v požiarnom útoku „O putovný pohár starostu obce“. Prvým organizátorom v roku 2010 bola obec Dolný Hričov, kde sa naše družstvo DHZ umiestnilo na III. mieste. V roku 2011 sa súťaž uskutočnila v obci Hričovské Podhradie a v roku 2012 sme boli organizátorom súťaže my. V týchto obidvoch súťažiach sa naši hasiči umiestnili na peknom III.mieste. Následne podľa dohody starostov obcí by sa mala súťaž postupne konať v ďalších obciach okrsku č. 1.

DHZ Paština Závada momentálne kráča po dobrej a pevnej ceste len ju treba ďalej udržiavať a zveľaďovať aspoň tak ako doteraz.

Historické fotografie DHZ v Paštinej Závade

[Best_Wordpress_Gallery id=“7″ gal_title=“Historické fotografie DHZ“]

Historické vozidlo Praga RN

[Best_Wordpress_Gallery id=“20″ gal_title=“Praga RN“]