Fašianguje celá dedina

fasiangy2015O obnovení tradície fašiang v našej obci rozhodli Obecné zastupiteľstvo v roku 2010, kedy sme toto podujatie organizovali prvý krát. Začínali sme pečením šišiek. Nasledujúci rok sme pri zabíjačke vyrobili zabíjačkové špeciality a pri večernej fašiangovej zábave v kultúrnom dome sme pohostili takmer celú obec. Toto podujatie organizujeme každoročne a má ohlas v širokom okolí. Nazabudnuteľným pre celú obec je každoročne fašiangový sprievod, ktorý postupne navštívi všetky domácnosti v obci a má čoraz viac účastníkov v maskách.

Pálenie vatry a stavanie mája

Traduje sa z minulosti aj keď boli roky, kedy absentovalo. V našej obci sa opäť tradične 30. apríla stavia máj a následne sa vo večerných hodinách páli vatra. Pri tomto podujatí sa pri harmonike a zábave stretáva množstvo občanov a mladých nielen z našej, ale i z okolitých obcí.

18_1399471571Športové popoludnie pre deti

Športové popoludnie organizujeme 30. apríla v popoludňajších hodinách. Deti sa zúčastnia pri stavaní mája, potom sa presunú na priestranstvo, kde sú pre všetkých pripravené rôzne šúťaže v športových disciplínach a rôzne zábavné aktivity. Pre všetky deti sú vždy pripravené balíčky sladkostí a zážitok zo spoločnej opekačky a večerného pálenia vatry.

17_1386319802Mikuláš deťom

Každoročne na deti v našej obci nezabudne Mikuláš. Vždy príde s plným košom sladkostí, so sprievodom anjela a čerta. Deti si vždy so záujmom vypočujú príbehy, ktoré im prinesie a oni na oplátku vedia krásne zarecitovať básničky a zaspievať Mikulášovi rôzne piesne. Po rozdaní balíčkov a sladkostí rozsvietia stromček pred Obecným úradom.

Uvítanie novonarodených detí

Obecné zastupiteľstvo nazabúda ani na našich nových občanov – naše detičky. Vždy každoročne pred príchodom Mikuláša všetci spoločne privítame novonarodené deti, ktoré sa narodili v priebehu celého roka. Odovzdáme im blahoželanie, finančný príspevok, ktorý schválilo Obecné zastupiteľstvo a mamičkám kytice.