Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri prevádzkovaní pohrebiska a pri užívaní hrobového miesta. Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

Obec Paština Závada preto vyzýva občanov, ktorí majú záujem ďalej užívať hrobové miesta, aby si prišli na obecný úrad v Paštinej Závade uzatvoriť nájomnú zmluvu.

Pre hrobové miesta existujúce k 31.12.2019 poskytne obec prechodné obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020, kedy si môžu nájomcovia uzatvoriť nájomnú zmluvu.

Doteraz uzatvorené nájomné zmluvy sa týmto rušia. Pokiaľ nebude na existujúce hrobové miesto uzatvorená nájomná zmluva, to sa zruší a ponúkne inému záujemcovi. Pre občanov zosnulých od 1.1.2020 už bude potrebné uzatvoriť nájomnú zmluvu na hrobové miesto a prechodné obdobie sa na nich nevzťahuje.


Aby obec získala čo najlepšiu databázu o hrobových miestach pre svoje potreby a zároveň poskytla občanom možnosť nájsť svojho zosnulého príbuzného rýchlo a jednoducho aj z pohodlia domova, požiadala o spoluprácu spoločnosť 3WSlovakia s.r.o., ktorá spracovala pre obec Paština Závada informačný systém cintorína pre potreby obce a v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov, vytvorila aj projekt virtuálneho cintorína, ktorú nájdete nižšie.

Virtuálna mapka cintorínu v obci Paština Závada:

  • mapku priblížite/oddialite kliknutím na ovládacie prvky v ľavom hornom rohu,
  • kliknutím na hrobové miesto na mapke zobrazíte informácie o danom hrobovom mieste,
  • hrobové miesta sú farebne odlíšené, legendu nájdete pod mapkou,
  • kliknutím na hrobové miesto a číslo hrobu budete presmerovaní na portál virtualnycintorin.sk, kde nájdete podrobnejšie informácie o hrobovom mieste,
  • po presmerovaní na portál virtualnycintorin.sk máte možnosť zapáliť na hrobovom mieste virtuálnu sviečku.
  • na portáli virtualnycintorin.sk môžete vyhľadávať zosnulých podľa mena

VZN o cintorínskom poriadku
VZN o cintorínskom poriadku
VZN_o_Cintorinskom_poriadku.pdf
188.0 KiB
104 Downloads
Detaily