História obecnej školy

Prvé počiatky školy v obci Paština Závada podľa slov pamätníkov a kroník siahajú do roku 1850.

Ako prvý učiteľ sa spomína roľník Jakub Habáň z Paštinej Závady. Nevedel čítať ani písať, učil len modlitbu a učebňou bola izba vtedajšieho domu č.26.

Po ňom sa ujal učenia Jozef Habo tiež roľník. Pamätníci hovorili, že sa vedel podpísať a napísať meno obce. Vyučoval tiež v dome, ktorý v tom čase patril Jozefovi Mikovi. Potom nastúpil ako učiteľ Ondrej Krajčí, ktorý od svojich predchodcov vynikal znalosťou písma a čítania. V tejto dobe sa vyučovalo len počas zimy a učebné pomôcky neboli žiadne.

Keď potreba vzdelávania rástla rozhodli sa občania Paštinej Závady postaviť drevenú školu. Stalo sa tak za richtára Juraja Rašovca. Keďže obec nevládala školu vydržiavať „priškolili“ sa v tejto dobe k obci Paština Závada obce Peklina a Hričovské Podhradie, ktoré dali Paštinej Závade za zhotovenú stavbu po 100 zlatých. Za tieto peniaze bolo nakúpené vnútorné zariadenie.

Prvým učiteľom v tejto škole bol Jozef Vančík zo Žiliny. Keďže drevená škola časom schátrala vynorila sa otázka poštátnenia školy a z podnetu bývalej uhorskej vlády došlo k stavbe kamennej školy v rokoch 1912 a 1913. V novej škole v roku 1913 začína učiť Pritz Franciska, po nej nastupuje Karolina Ballay a Ivanyi Honz. Všetci traja vyučujú výhradne v maďarčine.

Do roku 1924 sa ešte vystriedali viacerí učitelia, ale v tomto roku nastupuje učiteľ Jozef Holčák z Moravy, ktorý odišiel 31.8. 1934 na vlastnú žiadosť. Tento a po ňom pokračujú mnohí ďaľší v písaní školskej kroniky, ktorá sa zachovala až do roku 1976, kedy bola činnosť školy v obci Paština Závada ukončená.

Zisťovaním v kronike sme natrafili na mnohé zaujímavé, ale aj úsmevné správy:

  • zápisné do školy bolo jedno vajce, najviac dve,
  • sladké veci má rado 60 detí, 12 nie,
  • vlastnú zubnú kefku nemá 100 detí, 12 má.

Citát z kroniky:

Školský rok 1931/32 sa začal dňa 1.septembra so 67 žiakmi v I. a so 43 žiakmi v II.triede. Z bývalých učiteľov zostáva Jozef Holčák (učí v I. triede) a za učiteľku ženských ručných prác je navrhnutá opätne Anna Holčáková. Novo nastupuje Ladislav Nemec, rodák z Pavlova v okrese humpoleckom. Učil pred tým V Dolnom Hlbokom. Nastúpil čo výpomocný učiteľ, vykonal však ešte behom septembra skúšku učiteľskej dospelosti a stanovený bol učiteľským čakateľom. Má pridelenú II.triedu.

V októbri prichádza Anton Posluch, kaplan, rodák z Vysokej nad Kysucou, ktorý nastúpil ako kaplan v Dolnom Hričove. Vyučuje náboženstvo. Dňa 13.októbra prehliadol tunajšie deti obvodný lekár Dr.Štefan Skotnický a konštatoval 1 prípad trachómu. Ináč zdravotný stav žiactva uznal za uspokojivý.

Dňa 28.októbra bola školská slávnosť z príležitosti štátneho sviatku v obvyklom rámci. Deti recitovali 16 básní, spievané boli okrem čs.hymny aj iné vlastenecké piesne. Zima 1931/32 minula bez väčších účinkov na zdravie detí a jejich školskú dochádzku. Táto bola celkom normálna. Dňa 27.apríla navštívil našu školu školský inšpektor Emil Pavlák. Po prehliadke školy a po vyučovaní v oboch triedach podával obom učiteľom pokyny administratívno-pedagogické. Nariadil založiť rodičovské združenie a dať natrieť školské lavice.

Dňa 4.júna bola prehliadka detí obv.lekárom a súčasne bolo prevedené štepenie detí 1. ročných, 7. a 14. ročných. Pred skončením školského roku bol s deťmi vykonaný výlet (23.júna). So žiakmi I.triedy na „Rôsoviny“ s deťmi II.triedy na Manín. Školský rok zakončený bol 28.júna“.

Posledným školským rokom kedy fungovala škola v obci Paština Závada bol školský rok 1975/1976. Škola bola jednotriedna s tromi ročníkmi. Žiaci vyšších ročníkov navštevovali školu v Dolnom Hričove už aj predtým v minulosti.

Škola v súčasnosti

V dnešnej dobe v obci škola nie je. Deti navštevujú Materskú školu v Hričovskom Podhradí a Základnú školu P.V.Rovnianka v Dolnom Hričove.