Chotár obce Paština Závada bol pôvodne osídlený už v 7. a 8. storočí a stredoveká obec vznikla v prvej polovici 14. storočia. Jej zakladaciu listinu údajne vydal krajinský sudca Pavol v roku 1344, ktorej kópia je umiestnená na obecnom úrade.

Ďalšia hodnoverná písomná správa o obci je až z roku 1402. V tom čase obec patrila panstvu Hričov, neskôr v v bližšie neurčenom čase panstvu Bytča. Časť obce v neznámej dobe vlastnil rod Madočianskych. Obec sa v roku 1469 volala Zawadka, v roku 1598 Zawada, v roku 1808 Paučiná Závada. Názov Paština Závada sa používa od roku 1920.

Od roku 1598 máme k dispozícii iba údaje štatistického charakteru o počte domov a obyvateľov obce.V roku 1598 mala obec 1 mlyn a 15 domov, v roku 1784 mala 24 domov, 26 rodín a 137 obyvateľov, v roku 1828 mala 35 domov a 239 obyvateľov. Miestny obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, prácou na poliach, v lesoch a chovom dobytka. Obecný znak v pečatidle obce z 18.storočia symbolizuje lesné bohatstvo chotára.

V roku 1960 bolo v obci založené Jednotné roľnícke družstvo a tento poľnohospodársky charakter si obec zachovala dodnes. Kataster obce má rozlohu 742 Ha a v juhozápadnej časti sa tiahne súvislý les.

Do roku 1991 bola obec súčasťou Miestneho národného výboru v Dolnom Hričove.

Od 1.1.1991 má obec svoju vlastnú samosprávu.

Počet obyvateľov sa v posledných rokoch mierne zvyšuje nakoľko obec sa svojou polohou v pokojnej a čistej prírode stáva prijateľnou pre mladých ľudí, ktorí už neodchádzajú tak ako v minulosti do okolitých miest.

Obec Paština Závada síce patrí k najmenším obciam v okrese Žilina, no väčšina našich obyvateľov by nemenila s obyvateľmi veľkých obcí či miest.

Historické fotografie obce

[Best_Wordpress_Gallery id=“8″ gal_title=“Historické fotografie obce“]