Obec je administratívne začlenená do Žilinského okresu a Žilinského samosprávneho kraja.

Nadmorská výška stredu obce v m 380 m n.m.
Celková výmera územia obce [m2] 7 327 948
Hustota obyvateľstva na km2 35

Obec Paština Závada je napojená na nadradenú komunikačnú sústavu (cesta I/18) cestou III/01885 v správe Žilinského samosprávneho kraja. Obec je vzdialená:

  • 8 km od Bytče,
  • 16 km od Žiliny,
  • 24 km od Považskej Bystrice,
  • 40 km od Martina,
  • 65 km od Trenčína.

Doprava do obce

Informácie o možnostiach dopravy do/z obce Paština Závada, nájdete na internetovej stránke www.cp.sk.