event

Zasadnutie OZ – 11.03.2022

Pozvánka  V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam  riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada, ktoré sa uskutoční dňa 11.03.2022 (PIATOK) o 17:00 v priestoroch...

event

Zasadnutie OZ – 03.12.2021

Pozvánka  V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam  riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada, ktoré sa uskutoční dňa 03.12.2021 (PIATOK) o 17:00 v priestoroch...

event

Zasadnutie OZ – 17.09.2021

Pozvánka  V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam  riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada, ktoré sa uskutoční dňa 17.09.2021 (PIATOK) o 18:00 v priestoroch...

event

Zasadnutie OZ – 19.07.2021

Pozvánka  V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam  riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada, ktoré sa uskutoční dňa 19.07.2021 (PONDELOK) o 18:00 v priestoroch...

event

Zasadnutie OZ – 25.06.2021

Pozvánka  V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam  riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada, ktoré sa uskutoční dňa 25.06.2021 (PIATOK) o 18:00 v priestoroch...

event

Zasadnutie OZ – 29.03.2021

Pozvánka  V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam  riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada, ktoré sa uskutoční dňa 29.03.2021 (PONDELOK) o 18:00 v priestoroch...

event

Zasadnutie OZ – 02.12.2020

Pozvánka  V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada, ktoré sa uskutoční dňa 02.12.2020 (STREDA) o 18:00 hod. v...