Toto webové sídlo www.pastinazavada.sk spravuje Obec Paština Závada a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu:

Obec Paština Závada

Adresa:

Obecný úrad Paština Závada

Paština Závada 57

013 41 Dolný Hričov

IČO: 00648353

DIČ: 2020618787

Samosprávny kraj: Žilinský

Okres: Žilina

Počet obyvateľov: 257

Rozloha: 732.7948 Ha

erb_pastina

e-mail: obec@pastinazavada.sk

web: www.pastinazavada.sk

t.č.: +421 41 55 721 45

euroregion_beskydy

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@pastinazavada.sk


Technický prevádzkovateľ:

WebSupport, s.r.o.

Staré Grunty 12

841 04  Bratislava, Slovak Republic

e-mail: helpdesk@websupport.sk


Kontaktný formulár