Icon of Dokumenty Dokumenty 13 files

Uznesenie vlády SR č. 718/2020
188.4 KiB
69 Downloads
Detaily
Evicencia samostatne hospodáriacich roľníkov
Evicencia samostatne hospodáriacich roľníkov
Evidencia_samostatne_hosp_rolnikov.pdf
56.0 KiB
256 Downloads
Detaily
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.pdf
24.2 KiB
273 Downloads
Detaily
Návrh na vydanie územného rozhodnutia
Návrh na vydanie územného rozhodnutia
Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.pdf
27.8 KiB
265 Downloads
Detaily
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlasenie_drobnej_stavby.pdf
22.5 KiB
245 Downloads
Detaily
Žiadosť o povolenie informačného propagačného alebo reklamného zariadenia
Žiadosť o povolenie informačného propagačného alebo reklamného zariadenia
Ziadost_o_povolenie_informacneho_propagacneho_alebo_reklamneho_zariadenia.pdf
29.8 KiB
349 Downloads
Detaily
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
Ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby.pdf
27.2 KiB
252 Downloads
Detaily
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
Ziadost_o_povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby.pdf
24.6 KiB
253 Downloads
Detaily
Žiadosť o vyňatie z pôdneho fondu
Žiadosť o vyňatie z pôdneho fondu
Ziadost_o_vynatie_z_podneho_fondu.pdf
19.2 KiB
400 Downloads
Detaily
Žiadosť o zmenu účelu stavby pred jej dokončením
Žiadosť o zmenu účelu stavby pred jej dokončením
Ziadost_o_zmenu_ucelu_stavby_pred_dokoncenim.pdf
23.2 KiB
166 Downloads
Detaily

.