V súvislosti so šíriacim sa koronavírusom COVID-19 a v nadväznosti na výstupy zo 127. zasadnutia Bezpečnostnej rady SR a na základe návrhu Protiepidemiologickej komisie zvolanej regionálnym hygienikom, bol dňa 28.2.2020 zvolaný krízový štáb Okresného úradu Žilina.

Na základe vyhodnotenia stavu pripravenosti pre prípad riešenia mimoriadnej situácie, boli stanovené úlohy členom krízového štábu.

Na základe odporúčania regionálneho hygienika MUDr. Martina Kapasného, PhD., MPH. a súhlasného stanoviska členov krízového štábu vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, krízový štáb ODPORÚČA zamestnávateľom v Žilinskom kraji obmedziť, prípadne zastaviť vysielanie pracovníkov na zahraničné pracovné cesty do ohrozených krajín, osobitne do Talianska, Južnej Kórei a Číny.

Koronavírus 2019-nCoV

Informácie pre verejnosť v Žilinskom kraji, informácie pre jednotlivcov po ceste zo zahraničia:

Čo robiť, ak ste pricestovali v posledných 14 dňoch z oblasti nákazy novým koronavírusom (centrálna Čína, provincia Hubei, Wuhan (v aktualizovanom usmernení je celá pevninská Cína), Južná Kórea, Taliansko – regióny Lombardia, Benátky a ďalšie podla aktuálnej epidemiologickej situácie) alebo ste prestupovali na veľkých ázijských, talianskych letiskách

A NEMÁTE ŽIADNE PRÍZNAKA OCHORENIA

 • po návrate choďte priamo do svojho domova,
 • kontrolujte svoj zdravotný stav (kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť, horúčka),
 • často si umývajte ruky mydlom a vodou, prípadne používajte dezinfekčné prostriedky na báze min. 70% alkoholu,
 • Ak spozorujete príznaky zhoršenia vášho stavu, kontaktujte Vášho praktického lekára počas pracovnej doby, ambulantnú pohotovostnú službu v čase od 16:00 hodiny do 22.00 hodiny, prípadne linku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby 155. Lekár následne kontaktuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo linku 112, kde bude rozhodnuté o ďalšom postupe,
 • Po celú dobu maximálnej inkubačnej doby, t.j. 14 dní od odchodu z oblasti nákazy odporúčame zvážiť pobyt v domácom prostredí a minimalizovať kontakt s ostatnými ľuďmi,
 • V žiadnom prípade sa nepresúvajte osobne do zdravotníckeho zariadenia bez predošlého telefonického hlásenia svojmu praktickému lekárovi alebo linke tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby 155. Nevyužívajte prostriedky hromadnej dopravy!

MÁTE HORÚČKU, KAŠEĽ ALEBO DUŠNOSŤ

 • Ak ste doma – nikde nechodte – vyhnite sa kontaktu s ostatnými ľuďmi,
 • Kontaktujte Vášho praktického lekára počas pracovnej doby, ambulantnú pohotovostnú službu v čase od 16:00 hodiny do 22.00 hodiny, prípadne linku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby 155. Lekár následne kontaktuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo linku 112, kde bude rozhodnuté o ďalšom postupe,
 • V prípade, že cestujete priamo z miesta nákazy a máte príznaky (kašel, bolesť hrdla, dýchavičnosť, horúčka) pokračujte vo svojom vozidle k miestu
  infekčnej kliniky a kontaktujte ich telefonicky cez linku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby 155.
  V Žilinskom kraji:

  • Infekčná klinika Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 1, 036 01 Martin,
  • Infekčná klinika Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, Považská 1380/2, 034 01 Ružomberok,
 • V žiadnom prípade nevyužívajte prostriedky hromadnej dopravy!
 • Často si umývajte ruky mydlom a vodou, prípadne používajte dezinfekčné prostriedky na báze min. 70 % alkoholu,
 • Pri kašli, kýchaní si zakrývajte ústa a nos vreckovkou (nie rukou, ale do laktovej jamky),
 • Pre bezpečnosť vášho okolia, použite ochranné rúško (núdzovo- látkovú šatku),
 • Do čakárne vstupujte len na základe dohovoru s personálom zdravotníckeho zariadenia!