Žiadosť

o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 295/1996 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane prírody a krajiny.


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny » Článok
Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_dreviny.pdf
200.4 KiB
359 Downloads
Detaily