• nezávislý kandidát
  • zvolený do obecného zastupiteľstva vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zo dňa 10.11.2018 počtom hlasov 93.