Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

Por. č. Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát Počet platných hlasov
1. Milan Hvizdák Strana zelených Slovenska 64
2. Pavol Jandačka
Strana zelených Slovenska 62
3. Ing. Štefan Babušík
Strana zelených Slovenska 60
4. Martin Capanda Strana zelených Slovenska 53
5. Pavol Černek
SMER – sociálna demokracia 36

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

Por. č. Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát Počet platných hlasov
1. Alžbeta Dobroňová
Strana zelených Slovenska 32
2. Bohuslav Gaňa
SMER – sociálna demokracia 29

Za starostu obce bol zvolený kandidát

Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát Počet platných hlasov
Viera Hvizdáková Strana zelených Slovenska 78