Prezidentské voľby 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú: v sobotu 16.03.2019 od 07:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov...