Výročná schôdza dobrovoľného hasičskézo zboru v Paštinej Závade.