Vydanie súpisného číslo budovy

Vybavuje: p. Randová

Potrebujete:

  • žiadosť,
  • kolaudačné rozhodnutie,
  • doklad o vlastníctve pozemku,
  • geometrický plán (zameranie ku kolaudácii).

Lehona na vybavenie: do 30 dní.

Zrušenie súpisného čísla budovy

Vybavuje: p. Randová

Potrebujete:

  • rozhodnutie o povolení odstrániť budovu.

Lehona na vybavenie: do 30 dní.


Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu
Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu » Článok
Ziadost_o_urcenie_supisneho_cisla_na_budovu.pdf
273.1 KiB
576 Downloads
Detaily