3. august 2010

Prvá oprava OÚ

V roku 2010 sa realizovala rekonštrukcia budovy obecného úradu. Pri rekonštrukcii sa vymenili na celej budove staré okná za nové plastové okná. Vymenené boli aj všetky vchodové dvere do budovy OÚ. Zrekonštruovaná bola aj kancelária.

3. august 2010
20. november 2013

Vybudovanie altánku pri OÚ

Vybudovanie altánku pri obecnom úrade, o ktorom rozhodlo na svojom zasadnutí OZ. Altánok slúži sčasti aj ako autobusová zastávka a tiež ako odpočívadlo pre turistov, ktorí navštevujú hlavne horolezeckú oblasť v našej obci.

20. november 2013
8. august 2016

Obec po zdĺhavom rokovaní so SPF konečne získala do svojho vlastníctva pozemok pod budovou OÚ, ktorý bol od roku 1991 vlastníctvom SPF.

8. august 2016
8. november 2017

Modernizácia vybavenia OÚ

Zakúpili sa 3ks nových akumulačných kachlí do priestorov OÚ, nový nábytok a koberce do kancelárie pracovníčky.

8. november 2017
22. október 2018

Rekonštrukcia elektroinštalácie

Obec získala finančné prostriedky z Ministerstva financií SR na individuálne potreby obcí na projekt opravy elektroinštalácie v budove OÚ. Bola pridelená len časť financií a preto sa rekonštruovala elektroinštalácia len v polovici budovy.

22. október 2018