9. máj 2010

Vybudovanie detského ihriska

9. máj 2010
10. jún 2011

Oplotenie ihrísk

V júni 2011 sa realizovalo oplotenie ihrísk novým poplastovaným pletivom z dôvodu bezpečnosti hrajúcich sa detí, nakoľko sú ihriská umiestnené pri hlavnej ceste vedúcej cez obec.

10. jún 2011
12. jún 2015

Zakúpenie nových hojdačiek

V júni 2015 rozhodlo obecné zastupiteľstvo o obnove a zakúpení nových hojdačiek na detskom ihrisku, ktoré slúži našim najmenším deťom na vyplnenie voľného času a zábavu.

12. jún 2015
14. apríl 2018

Nové preliezky na detské ihrisko

V apríli 2018 obecné zastupiteľstvo schválilo dokúpenie nových zostáv preliezok na detské ihrisko, zrenovovali sa existujúce a celkovo sa upravil celý priestor na detskom ihrisku. Detské ihrisko sa rozšírilo.

14. apríl 2018