26. máj 2007

Celková rekonštrukcia vrtov

V roku 2007 bola realizovaná celková rekonštrukcia vrtov ŽK5 a HŽK5 kvôli havarijnému stavu na oboch vrtoch. Realizovala sa celková údržba a oprava armatúr na oboch vrtoch, na vrte HŽK5 dva krát.

26. máj 2007
8. júl 2011

Opravy vrtov

Druhá oprava hydrogeologického vrtu v Jašterovej z dôvodu opakovanej havárie, ktorá vznikla na potrubí vrtu.

8. júl 2011