8. august 2012

Rekoknštrukcia WC pri KD

Dokončenie fasády a zateplenie na zrekonštruovaných WC pri KD

8. august 2012
10. november 2015

Asfaltovanie pri KD

Priestranstvo pri obchode a popred kultúrny dom sa vyasfaltovalo, čím sa celý priestor upravil a skrášlil. Upravilo sa tiež priestranstvo pri obchode, umiestnila sa zostava betónovo-drevených lavičiek, stôl, kôš.

10. november 2015
7. december 2015

Oprava a úprava interiéru KD

v rámci plánovanej opravy kultúrneho domu a jeho interiéru sa kúpili nové stoly.

7. december 2015
14. september 2016

Oprava exteriéru KD

Na celej budove KD sa vymenili žľaby a zvody na daždovú vodu, osadili sa zachytávače na sneh.

14. september 2016
3. december 2016

Oprava a úprava interiéru KD

Nákup 100 ks nových stoličiek.

3. december 2016
20. február 2017

Oprava a úprava interiéru KD

Oprava elektroinštalácia v celej budove KD vrátane požiarnej zbrojnice, klubovne, skladových priestorov a kuchyne, zhotovený bol sadrokartónový podhľad v sále a chodbách kultúrneho domu, vymaľovali sa  priestory, doplnil sa inventár kuchyne o 2 nové el. sporáky a tiež  jedálenského servisu do počtu 120 osôb a týmto sa dokončila oprava kultúrneho domu.

20. február 2017