Prihlásenie na prechodný pobyt

Vybavuje: p. Randová

Potrebujete:

  • 1x prihlasovací lístok na prechodný pobyt – k dispozícii na obecnom úrade.

Ste povinný predložiť:

  • platia predpisy ako v prípade prihlásenia na trvalý pobyt.

Lehota na vybavenie: na počkanie

Poplatok: bez poplatku