V obci Paština Závada je možné pre verejnosť prenajať nasledovné priestory:

Zasadačka na obecnom úrade

Vhodné na: menšie kary, oslavy životných jubileí, prezentačné akcie…

Kapacita: do 40 osôb

Poplatok schválený obecným zastupiteľstvom: 10,- €

Nie je tu možné variť, len podávať hotové prinesené jedlá, priestory nie sú vybavené kuchyňou.


Kultúrny dom

Vhodné na: rodinné oslavy, svadby, tanečné zábavy, plesy, väčšie kary…

Kapacita: do 120 osôb

Vybavenie: kompletne vybavená kuchyňa, kompletný jedálenský servis pre 100-120 osôb.

Poplatok schválený obecným zastupiteľstvom:

  • pre občanov s trvalým pobytom v obci vo výške 33,50 € + spotreba elektrickej energie (nie je možné prenajať priestory na meno občana s trvalým pobytom v obci pre cudzieho záujemcu),
  • pre záujemcov z iných obcí vo výške 67,- € + spotreba elektrickej energie.

Upozornenie:
Po ukončení akcie je prenajímateľ povinný uviesť priestory do pôvodného stavu (kompletné upratanie, drátkovanie a pastovanie parketovej podlahy).


Fotografie z akcií vo vyššie uvedených priestoroch nájdete TU