Prieskumné hydrogeologické vrty ŽK-5 a HŽK-5 boli vybudované ako dočasné prieskumné objekty v roku 1989.

Vrt HŽK-5 je hlboký 408m s výdatnosťou 62l/s a mineralizáciou 555,75mg/l, H2S 3,2mg/l.

Vrt ŽK-5 je hlboký 330m s výdatnosťou 12l/s, mineralizáciou 640,18mg/l, H2S 3,2mg/l.

Vrty boli odovzdané do vlastníctva obce v roku 1995.


[Best_Wordpress_Gallery id=“5″ gal_title=“Hydrogeologické vrty ŽK5 a HŽK 5″]