Obecné zastupiteľstvo obce Paština Závada dbá o dodržiavanie ľudových zvykov a tradícii. V roku 2010 sa prvý krát uskutočnilo podujatie „Fašianguje celá dedina„. Iniciatórmi bola mládež obce a spoluorganizátorom bol Obecný úrad. Podujatie malo výbornú odozvu u občanov aj v širokom okolí.


[Best_Wordpress_Gallery id=“47″ gal_title=“Fašiangy 2010″]